พื้นฐานที่ดีเกิดจากประสบการณ์ที่มากพอ

Advertisements