เว็ปนี้ผมสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่หลงไหลในการเล่นเกมและผู้ที่ติดตาม ทีม E-Sports ชื่อดังของเกม Point Blank ในประเทศ

และเว็ปนี้ผมสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ถ้ามีการผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่ีนี้ด้วยครับ 😀

Advertisements